Landgoed de Eese

Het prachtige Landgoed is een 800 ha natuurgebied. Het afwisselende gebied biedt landbouwgronden, bos en prachtige natuurterreinen en u zult versteld staan van de vele monumentale gebouwen die dit landgoed rijk is.

Landgoed de Eese ligt als een lage stuwwal op een uitloper van het Drents keileemplateau. Deze ligging temidden van voormalige veengebieden maakt de Eese bijzonder. Aan weerszijden wordt het gebied begrensd door beekdalen, in het noordwesten de Lindevallei en in het zuidoosten het beekdal van de Vledder Aa.
Het beekdal van de Vledder Aa is aangewezen als zogenaamde robuuste verbinding, een deel van de Natte As richting Wieden en Weeribben. Het landgoed maakt deel uit van een langgerekt bosgebied van de Woldberg bij Steenwijk richting het Nationaal Park Drents Friese Wold.

Voorbij Steenwijk gaat het keileemplateau over in het kleinschalige landschap rond Paaslo, met veel houtwallen. Richting Wilhelminaoord en Vledder begint een landgoederengebied (Maatschappij van Weldadigheid en Het Drentse Landschap) met boerderijen, landbouwgronden, boswachterijen (Staatsbosbeheer) kleine houtopstanden en enkele restanten van veentjes.

Landgoed de Eese is een prachtig en karakteristiek bos- en natuurgebied. Het landschap bestaat uit een afwisseling van bos (47%), landbouwpercelen (37 %), weilanden (10%), heide, vennen en poelen (3%) en wegen en sloten (3%). De landschapstypen op het landgoed weerspiegelen de bodemgesteldheid en het grondgebruik in verleden en heden. Op voor landbouw ongunstige gronden (te nat of te droog) is meestal bos aangeplant. Behalve bos zijn er landbouwpercelen, graslanden, houtsingels, poelen, vennen en enkele veentjes en heideterreintjes aanwezig.

www.deeese.nl

Meer over vakantiepark 't Eeser Heideveld