Nationaal Park Weeribben-Wieden

Nationaal Park Weerribben-Wieden is van groot belang als leefgebied voor diersoorten als de grote vuurvlinder, de otter en de zwarte stern. Bij het beheer van het gebied wordt rekening gehouden met de eisen die deze dieren aan hun leefomgeving stellen. Er wordt regelmatig nieuw open water gemaakt, zoals vroeger de verveners deden.

Het beheer van dit nationaal park is de verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, waterschap Reest en Wieden, pachters en een aantal particuliere grondeigenaren. Samen zorgen zij ervoor dat de bezoeker kan blijven genieten van het gebied zonder dat hierbij de bescherming van de flora en fauna in het gedrang komt.

www.np-weerribbenwieden.nl

Meer over vakantiepark 't Eeser Heideveld